Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego przy Skansenie „Magdalena”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zaangażowanych w  promowanie historii i tradycji przemysłu naftowego, rozwój skansenu oraz  dbanie o jego estetyczny wizerunek.


Adres: 38- 300 Gorlice, Ropica Polska 423


Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000343541


NIP 7382114403


Numer rachunku bankowego 08  1240 5110 1111 0010 3681 2746